PRODUKTY

image

Szlabany drogowe, systemy parkingowe, zapory drogowe

Centurion

QUIKO ma przyjemność wprowadzić do swej oferty pełną linię automatycznych zapór drogowych
 
CENTURION. Głównym ich celem jestochrona wydzielonych obszarów miejskich i mieszkalnych. Mogą być one używane w celu ochrony szczególnie podatnych na rozbój lub kradzież miejsc takich jak sklepy, domy, itd. Szczególnym ich zastosowaniem mogą być miejsca dystyngowane jak np. parkingi hotelowe, wejścia do urzędów państwowych, miejskich lub kontrola ruchu samochodowego np na starówkach miast.
 
Seria automatycznych zapór CENTURION może pracować w każdych warunkach środowiska i pogody, ich poziom zabezpieczenia czyni je wodoszczelnymi.
 
Wszystkie modele mają następujące cechy wspólne: dwustronne działanie, wysoką obciążalność statyczną i dynamiczną oraz wysoką widzialność. Dwustronne działanie: kiedy zasilanie jest odłączone zapora opada automatycznie; użytkownik może uniknąć takiego zachowania przez zainstalowanie odpowiedniego, zapasowego pakietu akumulatorów (opcja).

Wysoka obciążalność statyczna i dynamiczna: wszystkie dostępne modele wytrzymują nacisk o dużej wadze i możliwe uderzenia spowodowane przez intensywny i duży ruch. Wysoka widzialność: dzięki wysokiej intensywności podświetlenia w górnej części zapór (oświetlenie jest dostępne tylko w konkretnych modelach).

Copyright © Quiko Italy - P.IVA 03665930248